×
Aardwarmte Vogelaer

Fachjan is één van de zeven deelnemers in Aardwarmte Vogelaer B.V. en is inmiddels sinds maart 2017 aangesloten. Het project Aardwarmte Vogelaer (geothermische energie) omvat een aardwarmtedoublet (combinatie van twee naast elkaar liggende diepboringen) en warmtedistributiesysteem waarvan de bronnen op een diepte van 2.500 meter liggen en warm water onttrekt van circa 85 graden. Er vindt een uitkoeling van het water plaats tot 35 graden voor toepassing in de kassen.

Fachjan heeft de afgelopen jaren het gasverbruik reeds sterk teruggedrongen. Hierboven verwacht Fachjan door Aardwarmte het gasverbruik verder met nog eens 80% te verminderen.

Benefits of Nature

Fachjan Project Plants is een van de Founding Fathers van Benefits of Nature.  Benefits of Nature wil de leefomgeving van miljoenen mensen mooier, gezonder en aantrekkelijker maken. De deelnemers aan Benefits of Nature staan voor mooie, gezonde, eerlijke en duurzame planten en willen  iedereen in staat te stellen levend groen in zijn omgeving te verwerven.

MPS-SQ

Afnemers en eindgebruikers worden terecht kritischer over de teeltwijze en herkomst van het product binnen de groensector. Het MPS-SQ-certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen. Fachjan voldoet daarmee aan de (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid. MPS-nummer 600636, afgegeven op 12 juni 2014.

EWA

De European Waterpark Association behartigt de belangen de Europese zwembaden, thermen en waterparken. Fachjan en de andere leden van de EWA komen regelmatig bij elkaar om ervaringen uit te wisselen op internationaal niveau.

EAZA

Fachjan Project Plants is corporate member van de EAZA, de European Association of Zoos and Aquaria. Dit is de overkoepelende organisatie van Europese dierentuinen en aquaria en heeft 325 leden in 36 landen. EAZA bevordert de samenwerking binnen de Europese dierentuinen en aquaria ten aanzien van onderwijs, onderzoek en natuurbehoud.