×

Duurzaamheid

Fachjan investeert voortdurend in duurzaamheid zoals:

Verwarming van de kassen door middel van aardwarmte.

Hypermoderne irrigatiesystemen die zich één persoon op tablet of smartphone kostenbesparend laten managen.

Een eigen duurzame bedrijfsvoering in gewasbescherming, bemesting en energieverbruik.

Footprint ‘Benefits of Nature’ 2016 t.o.v. 2014

Fachjan heeft door Benefits of Nature de footprint laten berekenen van 2014 en van 2016. In een vergelijking tussen deze twee jaren is te zien dat het gasverbruik lager (-23%) is geworden, terwijl meer planten zijn verkocht (+61%). Doordat meer planten zijn verkocht, is de absolute impact van ingekochte materialen (plantmateriaal, pot, substraat, transport, etc.) logischerwijs hoger geworden.

Hierdoor is de gemiddelde footprint per plant juist omlaag gegaan: minder gasverbruik in totaal (reductie) en minder gasverbruik per plant (efficiëntie). De gemiddelde MKI per plant van productie bij Fachjan is verbeterd met 21% (€0,14 in 2014 en €0,11 in 2016). Het gemiddelde MKI-verschil bij het proces is vooral het gevolg van lager gasverbruik.

Gekeken naar de producten die zowel in 2014 als in 2016 zijn geproduceerd, is een reductie van 29% in de footprint te zien. Dit komt vooral door het lagere aandeel aan gasverbruik.

De overschakeling van WKK naar aardwarmte gaat naar verwachting een zeer significant effect hebben op de footprint, waardoor de dalende lijn in milieu-impact doorgezet wordt.

Rapport door Benefits of Nature; Ir. R. v.d. Linden (Head Research & Development); Mei 2017

Meer info over Benefits of Nature? www.benefitsofnature.eu

 

Fachjan over op Aardwarmte

Het project Aardwarmte Vogelaer (geothermische energie) omvat het realiseren van een aardwarmtedoublet (combinatie van twee naast elkaar liggende diepboringen)  en warmtedistributiesysteem waarvan de bronnen op een diepte van 2.500 meter liggen en warm water gaat onttrekken van circa 85 graden. De warmte van dit water zal via warmtewisselaars benut worden om een aantal tuinbouwbedrijven op een duurzame manier te verwarmen. De tuinbouwbedrijven zorgen voor een optimale uitkoeling van het water tot ongeveer 35 graden. Daarna wordt het afgekoelde water weer teruggepompt naar het oorspronkelijke reservoir op circa 2.500 meter diepte. Deze energievoorraad is vrijwel onuitputtelijk en derhalve zeer duurzaam en milieuvriendelijk.

Met dit project kan circa 13,5 miljoen m3 aardgas per jaar worden bespaard en wordt een CO2-uitstoot van 24 kilo ton per jaar vertegenwoordigt (gelijk aan het verbruik van ca 9.000 huishoudens). Dit maakt dat de producten van de deelnemers duurzaam worden geteeld en draagt sterk bij aan een schonere en gezondere toekomst.

Fachjan is één van de zeven deelnemers in Aardwarmte Vogelaer B.V. Na een lange voorbereidingsperiode zijn er in het voorjaar van 2016 in Poeldijk twee putten geboord tot een diepte van ruim 2400 m. Fachjan is inmiddels sinds maart 2017 aangesloten.

Fachjan heeft de afgelopen jaren het gasverbruik reeds sterk teruggedrongen. Hierboven verwacht Fachjan door Aardwarmte het gasverbruik verder met nog eens 80% te verminderen.